Villkor för tävlingen

Villkor för tävlingen:

1. Arrangören är: TravelGroep BV. (företag nr. 02096299) ] vars säte är John M. Keynesplein 12-46 1066 EP Amsterdam, Netherlands.

2. Tävlingen är öppen för invånare i Europa i åldern 18 år eller äldre utom anställda i företag och deras nära släktingar och alla som på annat sätt är kopplade till organisationen eller bedömningen av tävlingen.

3. Det är ingen inträdesavgift och inget köp som krävs för att delta i denna tävling.

4. Genom att delta i denna tävling anger en deltagare att han/hon är bunden av dessa villkor.

5. Hur du går med tävlingen och detaljer om hur du deltar är via Facebook, Instagram och vårt nyhetsbrev.

6. Endast ett inlägg kommer att accepteras per person. Flera inlägg från samma person kommer att diskvalificeras.

7. Slutdatum för inträde kommer att vara 11-09-2022. Efter detta datum kommer inga ytterligare tävlingsbidrag att tillåtas.

8. Inget ansvar kan godtas för inlägg som inte tagits emot av någon anledning.

9. Konkurrensreglerna och hur man går in är följande:

10. Arrangören förbehåller sig rätten att avbryta eller ändra tävlingen och dessa villkor utan förvarning i händelse av en katastrof, krig, civila eller militära störningar, guds handling eller någon faktisk eller förväntad överträdelse av tillämplig lag eller förordning eller någon annan händelse utanför arrangörens kontroll. Eventuella ändringar av tävlingen kommer att meddelas deltagarna så snart som möjligt av arrangören.

11. Arrangören ansvarar inte för felaktiga prisuppgifter som lämnas till någon deltagare av någon tredje part i samband med denna tävling.

12. Priset är som följer:
Priset är ett 2x gästfrihetsbiljetter till Tottenham Hotspur vs Leicester City den 17 september 2022. Inga kontanter eller andra alternativ kommer att erbjudas. Inga kontanter eller andra alternativ kommer att erbjudas. Priserna kan inte överlåtas. Priserna är tillgängliga och vi förbehåller oss rätten att ersätta ett pris med ett annat av likvärdigt värde utan att meddela.

13. Vinnare kommer att väljas: slumpmässigt av programvara, från alla poster som mottagits och verifierats av arrangören och eller dess agenter av företaget.

14. Vinnaren kommer att meddelas via e-post och på Facebook inom 28 dagar efter stängningsdatumet. Om vinnaren inte kan kontaktas eller inte gör anspråk på priset inom 14 dagar efter anmälan förbehåller vi oss rätten att ta ut priset från vinnaren och välja en ersättningsvinnare.

15. Arrangören kommer att meddela vinnaren när och hur priset kan samlas in.

16. Promotorns beslut i alla frågor som rör tävlingen kommer att vara slutgiltigt och ingen korrespondens kommer att ingås.

17. Genom att delta i denna tävling anger en deltagare att han/hon är bunden av dessa villkor.

18. Tävlingen och dessa villkor kommer att regleras av nederländsk lag och eventuella tvister kommer att omfattas av exklusiv behörighet för domstolarna i Nederländerna.

19. Vinnaren samtycker till användningen av hans / hennes namn och bild i något publicitetsmaterial, liksom deras inträde. Alla personuppgifter som rör vinnaren eller andra deltagare kommer endast att användas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och kommer inte att lämnas ut till tredje part utan deltagarens förhandsgodkännande.

20. Vinnarens namn kommer att vara tillgängligt 28 dagar efter stängningsdatum genom att skicka följande adress: [email protected]

21. Inträde i tävlingen kommer att betraktas som godkännande av dessa regler och villkor.

22. Denna kampanj är inte på något sätt sponsrad, godkänd eller administrerad av, eller associerad med, Facebook, Instagram eller något annat socialt nätverk. Du ger din information till TravelGroep BV och inte till någon annan part. Den information som lämnas kommer att användas tillsammans med följande sekretesspolicy som finns på https://www.fotbollstravel.se/kundservice/sekretess-och-sakerhet/.

23. TravelGroep BV ska ha rätt att, efter eget gottfinnande och när som helst, ändra eller ändra dessa villkor, sådan förändring ska träda i kraft omedelbart efter utstationering till denna webbplats.

24. TravelGroep BV förbehåller sig också rätten att avbryta tävlingen om omständigheter uppstår utanför dess kontroll.

25. Av alla deltagare som deltog i tävlingen från något av Travelgroep BV’s varumärken i hela Europa kommer endast en deltagare att vinna priset.