RING GRATIS: 010 884 88 22
VI FINNS TILLGÄNGLIGA FRÅN
MÅNDAG TILL FREDAG MELLAN 09.00 OCH 17.00.
100% Sittplatsgaranti
KOMPONERA ENKELT IHOP HELA DIN FOTBOLLSRESA
"Fotbollen var fantastisk. Stämningen var magisk. Barcelona var så vackert!" - Roger Johansson från Norrköping
Läs mer
Fler fördelar
Läs fler omdömen

Villkor

Artikel 1: Allmänna villkor
Dessa allmänna villkor gäller för alla avtal som har ingått/kan ingås med TravelGroep BV. FotbollsTravel.se är ett handelsnamn som tillhör TravelGroep BV. TravelGroep BV: s uppgifter är:

TravelGroep BV, handlare under namnet
FotbollsTravel.se
Hogehilweg 4
1101 CC Amsterdam
Nederländerna
Tel: 010 884 88 22 (mån-fre, kl. 09:00-17:00)
e-post: [email protected]

Artikel 2: Avtal
2,1 Avtalet ingås då resenären accepterar ett erbjudande från FotbollsTravel.se. Resenären accepterar då erbjudandet elektroniskt (via bokningsmodul på webbplatsen/hemsidan), men det kan också göras skriftligen eller per telefon.
2,2 Vänligen kontrollera och var säker på att du ger FotbollsTravel.se dina fullständiga och korrekta upplysningar när du accepterar ett erbjudande. FotbollsTravel.se utgår nämligen ifrån att den avsedda informationen är korrekt! Om en reservation måste ändras för att du har gett felaktiga eller ofullständiga uppgifter, måste du betala alla kostnader i samband med denna korrigering.
2,3 Efter en överenskommelse har nåtts, får du antingen en skriftlig eller elektroniskt (via e-post) bekräftelse av avtalet. Du måste kontrollera att denna bekräftelse inte innehåller fel och detta måste göras omedelbart efter att du fått det. Kontroller måste innehålla datum, match tid och din personliga information. Om informationen i certifikatet inte är korrekt, måste du omedelbart ta (senast inom 24 timmar) kontakt med FotbollsTravel.se. Ändringar av flygtider eller namninformation leder ofta till merkostnader, även om ändringar görs inom 24 timmar. FotbollsTravel.se ansvarar inte för eventuella förluster eller kostnader som uppkommer om det senare visar sig att informationen var felaktig. Du kommer att vara ansvarig för alla kostnader som uppstår på grund av att du har lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter.
2,4 FotbollsTravel.se ingår i avtal på villkor att vi verkligen kan reservera de bokade delarna till resan. Inom denna ram förbehåller FotbollsTravels.se sig rätten att säga upp avtalet till en (1) dag efter det vi fått den avtalade betalningen. I sådana fall kommer FotbollsTravel.se att återbetala betalningen inom fem (5) dagar efter att vi får den.
2,5 FotbollsTravel.se debiterar aldrig kunden för betalning av förändrade transportkostnader/avgifter eller andra kostnader/avgifter (moms, flyg- eller turistskatter samt bränsletillägg). Summan för resan du har bokat kommer därför inte att ändras efter bokningen har avslutats.
2,6 Uppenbara fel och misstag (särskilt uppgifter som resenären omedelbart måste inse vara ett misstag eller fel) i informationen eller avtalet som FotbollsTravel.se och deras leverantörer har uppgett (på hemsidan eller någon annanstans) eller som har rapporterats av FotbollsTravel.se eller deras leverantörer är inte bindande för FotbollsTravel.se. FotbollsTravel.se frånsäger sig allt ansvar för innehållet. FotbollsTravel.se förbehåller sig också rätten att korrigera uppenbara felaktiga erbjudanden.

Artikel 3: Betalning
Betalningen måsta ha kommit in på FotbollsTravel.se ’s konto vid den angivna tidpunkten. Om du har bokat resan och gjort en delbetalning kommer vi att skicka dig, sex (6) veckor innan avresa, en påminnelse av den resterande betalningen. Det är först efter att du inte har svarat på den tredje påminnelse om att förfallodagen betraktas som slutgiltigt och bestämt: om du inte har betalat i tid (dvs efter den tredje påminnelsen och 4 veckor före avresa) betraktas du som försumlig och i så fall blir du tvungen att betala alla räntor och alla andra kostnader som FotbollsTravel.se fått betala att för din försumlighet (t.ex. i samband med att FotbollsTravel.se fått betala sina leverantörer och de kostnader som är förknippade med att kräva en betalning).

Artikel 4: Ändringar
4,1 FotbollsTravel.se ansvarar inte om du av någon anledning, inte kan delta i resan och/eller inte vill (inte kan) delta i de bokade evenemang/match (er) och FotbollsTravel.se är inte heller ansvarig för skador som kan inträffa som ett resultat av detta. FotbollsTravel.se ser alltid till att finna ett lämpligt och passande reseschema, vilket gör det hela praktiskt att delta i en match. FotbollsTravel.se ser alltså till att resans del är anpassad för matchen. Det är dock ditt ansvar att se till att du verkligen kommer i tid till matchen. Det är också ditt ansvar att placera dina matchbiljetter på en säker plats efter det du fått dem av receptionen på ditt hotell. Förlorade matchbiljetter (tappade, stulna, försvunna av vilken som helst anledning) efter det du accepterat dem, kommer inte att ersättas.
4.2a Om du inte har möjlighet att delta i resan och/eller i det bokade evenemanget/ matchen för en anledning som inte är ditt eget fel; till exempel på grund av en försening eller om din flygning ställs in, om matchen avbryts/flyttas eller på grund av att matchtiden har ändrats på ett sätt som du inte fann ut i tid, kommer FotbollsTravel.se så långt som möjligt hjälpa dig att lösa detta, men vi är inte ansvariga för kostnaden av detta. OBS! Dessa är situationer som uppstått efter den första resdagen börjats.
4.2b Om en match skjuts upp hjälper FotbollsTravel.se dig att omboka flygningen och/ eller leta efter ett alternativ till matchen. Ytterligare hotellkostnader för extra nätter kan dock bli nödvändiga i samband med detta och det betalar du själv för och på egen risk. FotbollsTravel.se kommer att ansvara för ombokningen av flyg, hotell (om ingen förlängning behövs) och matchbiljetter. Resan justeras endast om matchtid ändrats väsentligt. Alltså att den inte längre passar in i ditt nuvarande reseschema. FotbollsTravel.se arbetar utefter att den minsta tid mellan den tidtabellsenliga ankomsttiden och matchstart är 2 ½ timme. FotbollsTravel.se kommer att ändra flygningen (utresa eller hemresa) om det är nödvändigt i förbindelse med matchens tider. Vi hänvisar till vår Matchskyddsgaranti för de exakta villkoren för förändringar i förbindelse till matcherna.
4,3 FotbollsTravel.se har befogenhet att ändra avtalet om väsentliga punkter på grund av viktiga omständigheter och du kommer att meddelas om detta. Dessutom har FotbollsTravel.se befogenhet att ändra avtalet på grund av de viktiga omständigheter som du snabbt kommer att underrättas om, även om det kan orsaka besvär för dig. Det handlar bland annat, men inte uteslutande, om mindre justeringar i flygtider.

Artikel 5: Ändra Deltagare
5,1 Om du inte kan delta i resan, så kan en annan person delta i resan istället för dig, på de villkor som anges i punkt 2.
5,2 Villkor för att ändra deltagare är: a) den andra personen uppfyller de villkor som gäller för resan/matchen, b) en begäran om detta skall överlämnas senast 7 dagar före avresa eller åtminstone så tidigt att alla nödvändiga handlingar och formaliteter för att ändra deltagare kan utföras, c) villkoren från FotbollsTravel.se ’ s leverantör (er) inte motsätter en ändring av deltagare, och d) att du/den andra personen betalar samtliga kostnader som en ändring av deltagare kan medföra.

Artikel 6: Avbeställning
Om du avbokar din resa, är du fortfarande skyldig att betala slutsumman till FotbollsTravel.se. Om det är möjligt för FotbollsTravel.se att avbeställa det du bokat från sina leverantörer utan att FotbollsTravel.se måste betala för dessa (viss del eller fullt) eller andra kostnader för detta, då kommer FotbollsTravel.se att återbetala så mycket av resans kostnad som möjligt till dig, minus de kostnader FotbollsTravel.se fått. Vid avbokning är det dock aldrig möjligt att få flygresan återbetalad. Från och med 5 dagar före avresan är kostnaden vid avbokning alltid 100%. Vi ber er att informera oss om detta skriftligen (via e-post). Inom 1 arbetsdag efter det får du ett svar från oss med en avbokningsbekräftelse och en översikt över avbeställningskostnader. Det är naturligtvis också möjligt att först få en lista med avbeställningskostnader, innan avbokning.

Artikel 7: Resemeddelanden och resehandlingar
7,1 Senast 14 dagar före avresa får du de resehandlingar du behöver från FotbollsTravel.se, inklusive (i förekommande fall) din hotellbokning och flyginformation/biljetter. Matchbiljetter hämtas upp på ditt hotell. Det är biljetter till hemmalagets avdelning på stadion/arenan. Ta hänsyn till detta, och notera att det inte är tillåtet att bära motståndarlagets färger under matchen. Om du inte har fått dina resehandlingar upp till 10 dagar före avresa ska du kontakta FotbollsTravel.se.
7,2 Omedelbart efter att du har fått resehandlingar från FotbollsTravel.se är du skyldig att noggrant granska de handlingar så de inte innehåller fel. Om resehandlingar är felaktiga, ska du kontakta FotbollsTravel.se direkt. FotbollsTravel.se ansvarar inte för eventuella skador eller kostnader om det senare visar sig att resehandlingarna var felaktig. Om du har lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter, måste du täcka alla kostnader i samband med ändringar av resehandlingarna.
7,3 Du är själv ansvarig för att du har rätta och giltiga resehandlingar såsom ett giltigt pass/ID-kort, visum och eventuella försäkringar om din hälsa. Du måste själv hämta information från de ansvariga myndigheterna. FotbollsTravel.se ansvarar inte för eventuella skador eller kostnader som uppstår om du inte har rätta och giltiga resehandlingar.
7,4 FotbollsTravel.se uppmanar dig att köpa rese-och avbeställningsskydd. Vänligen kontakta oss för att få reda på lämpliga rese-och avbeställningsskydd för ditt evenemang.

Artikel 8: Ansvar och force majeure
8,1 FotbollsTravel.se åtar sig att utföra avtalet i enlighet med de förväntningar som du rimligen kan ha på grundval i avtalet. Du kommer att vara ansvarig för att följa alla FotbollsTravels.se ’s instruktioner, rekommendationer, anvisningar och allmänna villkor (eller bokningsvillkor) och även instruktioner, anvisningar och allmänna villkor som bestäms av de assistenterna och leverantörer vi arbetar med.
8,2 FotbollsTravel.se avsäger sig allt ansvar för alla eventuella skadeståndsanspråk av något slag om:
A) brist inte kan åläggas oss, och inte heller den person som vi anlitade för att verkställa avtalet om:
- Bristen är ditt eget fel, eller
- Frånvaro inte kunde förutses eller inte kunde avhjälpas och är en tredjepartsansvarig som inte var inblandad i leveransen av tjänster som en del av resan, eller om
- Frånvaro på grund av en händelse som FotbollsTravel.se eller den person vi anlitade för att verkställa avtalet med inte kunde förutse eller åtgärda, eller om
- Frånvaro på grund av force majeure, det är onormal eller oförutsebara omständigheter oberoende av den person som åberopar dem, och vars konsekvenser inte kan undvikas trots alla försiktighetsåtgärder,
B) Du hade kunnat få ersättning för skadan via en försäkring, t ex en reseförsäkring, ett avbeställningsskydd eller en sjukförsäkring eller om du på annat sätt har fått ersättning redan.
C) och om ett föredrag eller en lag begränsar eller utesluter ansvar.
8,3 Oavsett ovanstående punkter i denna artikel, så begränsas FotbollsTravel.se ’s ansvar för andra skador än den som orsakas av dödsfall, personskada eller förlust av njutning av resa till maximalt tre (3) gånger resans summa. FotbollsTravel.se ’s ansvar för förlust av njutning av resa/skadestånd för sveda och värk är begränsad till högst en (1) gång resans summa.

Artikel 9: Klagomål
9,1 FotbollsTravel.se gör sitt allra bästa för att din resa ska vara så bra som möjligt, men trots detta kan det uppstå problem. Om du vid någon tidpunkt skulle ha osannolikheten att ha ett klagomål eller om du stöter på ett problem, så ska du omedelbart anmäla detta till FotbollsTravel.se via larmnumret och sedan bekräfta detta skriftligen (via e-post eller brev) till FotbollsTravel.se. Detta meddelande måste ge FotbollsTravel.se möjlighet att lösa problemet, omedelbart och på plats om möjligt.
9,2 Klagomål som uppstår under resan och inte, eller inte omedelbart har (bevisligen) rapporterats i enlighet med artikel 9,1 kommer inte att tas upp till behandling vid hemkomst. Om ditt klagomål under resan (som har rapporterats i tid) inte löses på ett tillfredsställande sätt, måste du inom 30 dagar efter att ha återvänt hem, meddela detta via e-post ([email protected]) eller skriva till FotbollsTravel.se. Om du inte gör detta kommer ditt klagomål inte tas upp till behandling och därmed bortfaller också dina potentiella rättigheter. Om du snabbt skickar in ditt klagomål kommer FotbollsTravel.se svara på klagomålet inom en tidsram på högst 10 dagar. Detta görs via e-post eller brev. Om så önskas, kan klagomålet också skickas till Thuiswinkelorganisatie (den nederländska organisationen för försäljning på hemsidor). FotbollsTravel.se är medlem i denna oberoende organisation och mot betalning av en avgift, kan Thuiswinkelorganisatie ta ditt klagomål till behandling.

Artikel 10: Tvister
Nederländsk lag gäller för alla tvister som kan uppstå mellan dig och FotbollsTravel.se. Tvister, åtal kan endast väckas vid nederländsk domstol. Om du inte bor i Holland kan du också hänvisa en tvist/åtal i en utländsk domstol. Dessutom kan du även använda tvist-regler som Thuiswinkelorganisatie erbjuder. För mer information om dessa villkor hänvisar vi till Thuiswinkel.org.

Alla krav förfaller ett (1) år efter resan har avslutats, eller om resan inte sker, ett (1) år efter den ursprungliga avresedagen.
Vad gör vi med din personliga information (sekretesspolicy)
För att du ska kunna ingå ett avtal, göra en bokning med oss på FotbollsTravel.se behöver vi följande information:
• Namn
• Adress
• Telefon
• E-postadress

Vi registrerar dina personuppgifter i syfte att kunna leverera varan till dig.

Personlig information som registrerats hos FotbollsTravel.se bevaras i fem år, därefter raderas uppgifterna.

När vi samlar in personlig information via vår hemsida, skriver vi att det alltid sker med ditt uttryckliga samtycke, så uppmärksamma att du informeras om exakt vilken information som samlas in och varför.

Direktören för FotbollsTravel.se har tillgång till informationen om dig.

Dataansvarig på FotbollsTravel.se är Reinier Linthorst Homan

Vi sparar inte kunduppgifter krypterat.
Vi sänder inte kunduppgifter krypterat.

Upplysningar som lämnats till FotbollsTravel.se överförs eller säljs inte på något sätt till tredje part och vi registrerar ingen känslig personlig information.

Som registrerad hos FotballsTravel.se har du alltid rätt att invända mot registreringen. Du har också rätt att granska de uppgifter som registrerats om dig. Du har dessa rättigheter enligt personuppgiftslagen och frågor i detta avseende bör skickas till FotbollsTravel.se via e-post [email protected]

Cookies
På FotbollsTravel.se använder vi cookies för att optimera webbplatsen och dess funktioner, vilket gör ditt besök så enkelt som möjligt för dig.

Du kan alltid ta bort cookies från din dator, hur du gör beror på din webbläsare.

Loggstatistik
Vi använder en loggstatistik om FotballsTravel.se vilket innebär att ett statistiksystem samlar in information som kan ge en statistisk bild av hur många besökare vi har, var de kommer ifrån och var på hemsidan de lämnade osv.
Loggstatistik används endast i syfte att optimera FotbollsTravel.se

Säker och trygg betalning
Säker och trygg betalning
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Se videon
Se denna video för att få veta mer om vårt koncept. (50 sekunder)